آشنایی با نرم افزار آباکوس

نرم افزار آباکوس یک نرم افزار المان محدود است که می توان با کمک آن انواع تحلیل ها را انجام داد یکی از مزایای خوب این نرم افزار کاربرپسند بودن و رابط کاربری مناسب است.