آشنایی با نرم افزار ایتبس

نرم افزار ایتبس یک نرم افزار تخصصی در حوزه مهندسی عمران است که با کمک آن می توان سازه های ساختمانی را تحلیل کرد. در این نرم افزار امکان انجام تمامی تحلیل های مهندسی از جمله تحلیل استاتیکی، تحلیل طیفی، تحلیل تاریخچه زمانی وجود دارد. پرکاربرد ترین آئین نامه های مهندسی نیز در این نرم […]