دامنه های مرتبط

دامنه های متعدد و مشابه با سایت سیویل بیست ایجاد شده که هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد و تنها دو دامنه معتبر زیر مرتبط به سایت سیویل بیست می باشد. www.civil20.ir www.civil20.com