آشنایی با نرم افزار سالیدورک

سالیدورک یک نرم افزار بسیار قوی برای مدلسازی است و به کمک آن می توان مدل های سه بعدی را ترسیم و برای اجرایی کردن آن نقشه ارائه کرد.